Filipíny, varoval nákup zbraní praktikami uvedenými v zozname zakázaných spoločností

Ohrozuje bezpečnostný expert možné

že predmetom sankcie z Ameriky na Filipínach Nie nevyhnutne silná DND a povedal kontinuálne stále plán na nákup zbraní Na Vlajku si