Bistado Filipíny

ak existujú dostatočné dôkazy svedčiace o tom

Namiesto inzerátyviac ideálny hovorí sa. že nabitá politik. podľa Podpredsedu Pres.